Анхааруулга мэдээлэл

"Апекс" систем нь олон хэрэглэгчдийг нэгэн зэрэг хандан ашиглах боломжийг олгодог. Ингэснээр компани байгууллага бизнес болон дотоод ажил үйлчилгээгээ тасралтгүй явуулах боломжтой болж байгаа юм. Энэ шаардлагыг сервер, клиент загвараар систем хэрэгжүүлдэг. Суурилуулалтыг доорх хоёр хувилбараас хийдэг.

1. Дотоод сүлжээнд.

2. Интернэт сүлжээнд.