Анхааруулга мэдээлэл

"Апекс" програмын бүх үйлдэл функцүүд нь гарны товчны хослолоор хангагдсан, гарны NumPad дээр ажиллахад хялбар байдлаар зохиомжлогдсон учир хэрэглэгч гүйлгээ үйлдлүүдээ түргэн шуурхай гүйцэтгэх боломжтой. Мөн тусламжийн нэгдсэн сангаар үйлчлэхээс гадна програм аливаа үйлдэл хийхээс өмнө хэрэглэгчдээсээ асуух, лавлах цонхоор мэдээллэх зарчмаар үйлдлээ гүйцэтгэдэг.