Анхааруулга мэдээлэл

Олон мөр мэдээлэлтэй хурдан, шуурхай ажилладгаараа давуу талтай. Жишээлбэл 100,000 (нэг зуун мянган) мөр өгөгдлийг 5-10 секундэд ачаалах боломжтой. Мөн хүснэгтийн хайлт, шүүлтүүр нь мөрийн тооноос үл хамааран 0 секунд буюу таныг бичиж байхад л хайж, шүүнэ. Мөн дурын баганаар бүлэглэх боломжтой бөгөөд хэдэн ч давхар бүлэглэлт үүсгэх боломжтой.