Анхааруулга мэдээлэл

Алхам №1: Лиценз сунгах хүсэлт илгээх

Алхам №2: Лицензийн төлбөр төлөх

Та "Лицензийн төлбөр"-өө бэлэн бус (интернэт банк, мобайл банк гэх мэт) болон бэлнээр төлөх боломжтой. Төлбөрөө төлөхдөө "Лиценз сунгах хүсэлт"-н дээрх "Банк", "Банкны дансны дугаар", "Дансны нэр"-ээ нягтлан шалгаарай.

Та бэлэн бусаар төлбөрөө төлөх бол "Лицензийн төлбөр", ялангуяа "Гүйлгээний утга"-аа зөв бөглөнө үү. Хэрвээ "Гүйлгээний утга" буруу байвал "Лиценз" гарахгүй байхыг анхаарна уу.

Алхам №3: Лиценз файл оруулах